BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 r. -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono

pomocy publicznej za 2009r. zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


1 Rozbicki Marcin
2 Wąsowski Eryk
3 Gnyp Zbigniew
4 Brandt Robert
5 "ROLMAN-S.K."
6 Budrewicz Jan
7 Nawrocki Mariusz
8 Szymański Mirosław
9 Kajmer Zenona
10 Makar Sławomir
11 Zabłocki Janusz
12 Jarząbek Zbigniew
13 Borysewicz Jarosław
14 Wilczewski Jan
15 Broziński Ryszard
16 Tomaszewska Katarzyna Anna
17 Lipiński Krzysztof
18 Tomaszewski Bogdan
19 Przybułek Józefa Elzbieta
20 Ambroziak Marek
21 Komorowski Tomasz
22 Górecki Witold
23 Pojasek Arkadiusz
24 Wroniak Marek
25 Dziewulski Mirosław
26 Hrywniak Piotr
27 Krzyżanowska Stefania
28 Słowikowski Witold
29 Myc Elżbieta
30 Gilgenast Artur
31 Sowa Zdzisław
32 Kirsun Jan
33 Kak Ryszard
34 Zalewski Adam
35 Kak Tomasz
36 Józefczak Jarosław
37 Dębiński Bogusław
38 Niedbała Józef
39 Borowski Wiesław
40 Wieczorek Kazimiera
41 Hubacz Dariusz
42 Stefanowicz Dariusz
43 Kamiński Jan
44 Glonek Andrzej
45 Sarnowska Iwona
46 Kaminski Ryszard
47 Iwańczak Ryszard
48 Szymański Radosław
49 Choiński Wiesław
50 Zalewska Jadwiga
51 Nasłaniec Bożena
52 Kostrzewa Cezary
53 Gawan Józef
54 Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. zoo Gdańsk
55 Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Dobrol Sp.zoo Dobrocin
56 Stadnina Koni Plękity Spółka zoo
57 Gospodarstwo Kreki Spólka zoo
58 Taraszkiewicz Katarzyna
59 Zieliński Stanisław
60 Mazurko Leon
61 Pietrzniak Wiesław
62 Białucha Kazimierz
63 Brdak Jarosław
64 Makoś Mirosław
65 Mikulewicz Piotr
66 Jurkiewicz Marian
67 Smoła Edward
68 Gnyp Piotr
69 Rodziewicz Marian
70 Czupryn Stefan
71 Górak Andrzej
72 Skop Kazimierz
73 Jaceńciuk Sławomir
74 Małetka Wiesław
75 Kucharek Joanna
76 Maciak Jerzy
77 Klocek Henryk
78 Marchlewicz Grzegorz
79 Spirydonow Roman
80 Błażewicz Mirosław
81 Kurenda Mirosław
82 Młynarczyk Stanisław
83 Kotkowski Andrzej
84 Klonowski Jerzy
85 Zakrzewski Henryk
86 Ostrowski Tadeusz
87 Mazurko Bogdan
88 Starek Marzena
89 Ćwikła Wiesław
90 Jaworska Halina
91 Grabowski Arkadiusz
92 Giszczak Marian
93 Horbacz Piotr
94 Witkowski Andrzej
95 Bartold Bolesław
96 Partyka Wiesław
97 Stabrowski Witold
98 Witkowski Marcin
99 Kucharek Zbigniew
100 Kurdzieko Stanisław
101 Tarasiuk Jerzy
102 Zaborowski Andrzej
103 Makos Jerzy
104 Pask Stanisław
105 Makoś Stanisław
106 Czarkowski Wojciech
107 Grabowski Andrzej
108 Makoś Henryk
109 Flak Waldemar
110 Hlebowicz Adam
111 Flak Marek
112 Cybulska Teresa
113 Wójcik Mieczysław
114 Białucha Krystyna
115 Porowski Tadeusz
116 Rogulski Walenty
117 Zielińska Teresa
118 Janiuk Marek
119 Rodziewicz Franciszek
120 Białucha Mirosław
121 Rybaczewski Mirosław
122 Brant Marian
123 Raszkiewicz Rafał
124 Dębiński Dariusz
125 Mikowski Wiesław
126 Zawół Franciszek
127 Smoła Krzysztof
128 Ptasiński Władysław
129 Terebieniec Bogdan
130 Dzięcioł Janusz
131 Michalik Ryszard
132 Skoczylas Zbigniew
133 Stefański Tadeusz
134 Kożurno Czesław
135 Bikonis Aleksander
136 Jabłoński Zbigniew
137 Bikonis Bolesław
138 Durzyński Wiesław
139 Matusik Janusz
140 Wieliczko Bronisław
141 Wieliczko Piotr
142 Szymański Marian
143 Zega Maria
144 Cyran Piotr
145 Weronko Władysław
146 Gąsior Elżbieta
147 Paczkowska Beata
148 Magnes Mariusz
149 Skop Ewa
150 Miklaszewski Piotr
151 Surmacz AndrzejDokument utworzył(-a):  Małgorzata Tunkiewicz  (21.06.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (21.06.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (21.06.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (21.06.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101344 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^