BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarządzenie Nr0050.65.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Małdyty w wyborach DO SEJMU RP I DO SENATU ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25.10.2015 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2015


WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 2 października 2015 r.


w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Małdyty w wyborach

DO SEJMU RP I DO SENATU ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25.10.2015 R


Na podstawie Art. 182. § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje:


§ 1. Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Małdyty, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu, których termin wyznaczono na dzień 25 października 2015 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Dobrocinie:

1. Adamowicz Dominik, zam. Małdyty

2. Borowicka Joanna Milena, zam. Wodziany

3. Falkowska Milena, zam. Wilamowo

4. Kardasz Joanna, zam. Dobrocin

5. Kopczyńska Stefania, zam. Dobrocin

6. Poniatowska – Pawlik Agnieszka, zam. Małdyty

7. Smoczyńska Anna, zam. Dobrocin

8. Sobolewski Jan, zam. Dobrocin

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Małdytach:

1. Adamowicz Klaudia Paula, zam. Małdyty

2. Bielkuński Krzyszof Paweł, zam. Linki

3. Łubkowska Małgorzata, zam. Małdyty

4. Mańka Agata, zam. Małdyty

5. Oskierko Joanna Maria, zam. Dobrocin

6. Sokołowski Mateusz, zam. Zajezierze

7. Sowa Wiesława, zam. Małdyty

8. Szramowska Anna, zam. Małdyty

9. Tunkiewicz Małgorzata, zam. Zajezierze

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Szymonowie:

1. Bielkuński Paweł Henryk, zam. Linki

2. Ciesielska Bożena, zam. Małdyty

3. Ciszewska Renata, zam. Linki

4. Gryz Adam Mieczysław, zam. Dziśnity

5. Mazan Marek, zam. Klonowy Dwór

6. Nieckarz Ewa, zam. Małdyty

7. Oskierko Waldemar Edward, zam. Dobrocin

8. Potrzuska Halina, zam. Szymonowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wielkim Dworze:

1. Adamczyk Bożena, zam. Kadzie

2. Biella Celina, zam. Małdyty

3. Krysiewicz – Adamowicz Jolanta Edyta, zam. Małdyty

4. Piłat Agnieszka Iwona, zam. Wodziany

5. Rytel Bożena, zam. Drynki

6. Siemosiewicz Joanna, zam. Dobrocin

7. Sokołowska Beata Iwona, zam. Wielki Dwór

8. Tabero Joanna, zam. Jarnołtowo


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt

Marcin Krajewski


Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy  (08.10.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.10.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.10.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.10.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7110595 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^